Skip Navigation Links
ANASAYFA
KULÜBÜMÜZ
ÇALIŞMA PROGRAMIMIZ
NEDEN YÜZME
LİNKLER
KAYIT FORMU
BASINDA BİZ
İLETİŞİM
Online Ziyaretçi: 1
Günlük: 39
Aylık: 1232
Yıllık: 27586
TOPLAM 165880
 
 
 
 

İSKENDERUN YÜZME İHTİSAS KULÜBÜ DERNEĞİ
 DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmelik, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, amatör spor faaliyetlerinde disiplini sağlamak için milletlerarası esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

 

Kapsam

Madde 2 -Bu Yönetmelik; İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü faaliyetleri içerisinde yer alan amatör spor faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar, amatör sporcuları, antrenörleri, yöneticileri ve amatör spor dallarında görevli diğer kişileri kapsar.

 

Dayanak

Madde 3 -Bu Yönetmelik; İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü tüzüğüne dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönetmelikte geçen,

 

Kulüp Başkanı : İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü Başkanını,

 

Yönetim Kurulu : İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü Yönetim Kurulunu,

 

Federasyon :Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki federasyonları, özerk spor federasyonlarını,

 

Sporcu :Ferdi ve/veya takım müsabakalarında dereceyi elde eden İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü sporcularını,

 

Teknik Direktör :En az 3 kademe antrenör belgesine sahip olan ve bu sıfatla görevlendirilen kişiyi,

 

Baş Antrenör : İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü baş antrenörünü,

 

Antrenör :İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip ve görevlendirilen kişiyi,

 

Spor Elemanı :Uluslararası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarında emeği geçen menajer, doktor, psikolog, diyetisyen, öğretmen, masör, fizyoterapist ve benzeri elemanları,

 

Yönetici :Amatör spor faaliyetlerinde görevli idari ve teknik elemanlar, spor yönetim mensuplarını, teşkilatta tescilli olup görevli spor hakemlerini ve adaylarını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Cezalar, Davranışlar, Ceza Uygulamaları Ve Uygulamalarda Dikkat Edilecek Hususlar

 

Madde 5 – Cezalar

Bu yönetmeliğe göre verilen cezalar İhtar cezası, yarışmadan men cezası, maaş / ödül ve bursların kesilmesi, kulüp antrenörlüğünün / sporcu lisansının ve bonservisinin dondurulması, kulüple ilişiğinin kesilmesi cezalarıdır.

 

a) İhtar: Teşekkül veya kişinin dikkatinin çekilmesidir.

 

b) Yarışmadan men: Antrenör veya sporcuya belirlenen yarışma sayısınca veya süre hak mahrumiyeti verilmesidir.

 

c) Antrenörlüğün, Sporcu Lisansının ve Bonservisinin dondurulması veya

ilişiğinin kesilmesi:
Belirlenen süre boyunca kulüple olan ilişkisinin dondurulması veya kulüple olan ilişkisinin süresiz olarak kesilmesidir.

 

d) Ödül ve bursların kesilmesi: Kişiye ödenen ödül ve bursların belirlenen süre boyunca kesilmesidir.

 

Madde 6 – Sporculardan Beklenen Davranışlar

1. İnsani değerlere önem vermeleri ve insanlara sevgiyle yaklaşmaları,

2. Spor başarısıyla birlikte eğitim ve kültüre de vazgeçilmez değerler olarak önem vermeleri,

3. Kulüp amaçlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmaları,

4. Başarıyı ölçülü bir şekilde kutlamaları ve yenilgiyi olgunlukla kabullenmeleri,

5. Yönetici, idareci, antrenör ve sporcularla iyi ilişkiler kurmaları,

6. Kulüpte mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymaları,

7. Tesis ve malzemeyi korumaları,

8. Bulunduğu çevreyi temiz tutmaları ve korumaları,

9. Doping içeren maddeleri kesinlikle kullanmamaları,

10. Kendi sağlıklarını korumaya dikkat etmeleri,

11. Antrenörlerinin söylediklerini uygulamaları ve antrenman programlarına uymaları,

12. Bütün kulüp yarışmalarında kulüp eşofmanı, forması vs. giymeleri,

13. Sporun dostluk, centilmenlik ve paylaşım olduğu unutmamaları,

14. Sağlıkla ilgili sorunlarını kulüp antrenörü ve yöneticisine iletmeleri ve doktorun aldığı tedbirler doğrultusunda hareket etmeleri,

15. İhtiyaç ve taleplerini antrenörü aracılığıyla kulübe iletmeleri,

16. Sporda başarılı olmak için çok çalışmaları,.

17. Antrenmanlara ve diğer tüm çalışmalara düzenli olarak katılmaları.

18. Kulübün onayı olmadan herhangi bir sportif faaliyete katılmamaları.

19. Cep telefonları antrenman, toplantı, müsabaka, takım yemekleri ve yarışma öncesi dinlenmelerde kapalı tutmaları.

20. Yönetim kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşları aleyhinde konuşmamaları.

21. Genel yerlerde konuşması, davranışları, giyim kuşamı ile kaliteli ve seviyeli olmaları.

22. Kulübün maddi ve manevi kaybına neden olabilecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmaları.

23. Alkol ve sigaradan uzak durmaları.
24.Soyunma odalarında küçüklere yanlış örnek olacak davranışlarda, hareketlerde ve iletişimde bulunmamaları istenir.

 

Madde 7 – Sporcuların disiplin yönetmeliğine uygun olmayan davranışları ve sonrasında uygulanacak Cezalar

 

Disiplin cezaları ve Davranışlar

Sporculara, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;

a) İhtar,

1. Antrenörlerinin söylediklerini uygulamamak ve antrenman programlarına uymamak,

2. Müsabaka ve antrenmanlarda görgü kurallarına uymamak,

3. Başkasına ait eşyayı izni olmadan almak veya kullanmak,

4. Antrenmanlara sürekli olarak geç kalmak,

5. Antrenmanlara izinsiz olarak katılmamak,

6. Antrenmanların akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,

7. Mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymamak,

8. Kulüp yarışmalarında kulüp eşofman ve formasını giymemek.

9. Madde 6 da belirtilen sporculardan beklenen davranışların tersinde davranışlarda bulunmak.

b) Yarışmadan men cezası,

1. Diğer sporculara, antrenörlere, kulüp çalışanlarına ve hakemlere kaba ve saygısız davranmak,

2. Kulübe ait malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek,

3. Yarışmalarda spor ahlakına uymayan davranışlarda bulunmak,

 

c) Kulüp lisansı ve bonservisinin dondurulması veya ilişiğin süresiz olarak kesilmesi.

1. Doping yapmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptıklarının tespit edilmesi)

2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir)

3. Rakip sporculara, antrenörlere ve kulüp çalışanlarına ve hakemlere fiili saldırıda bulunmak.

4. İhtar cezasını ve ya yarıştan men cezasının bir den fazla alınması ya da tekrarlanması.

5. Yönetim Kurulu, teknik heyet ve takım arkadaşları aleyhinde yazılı, her türlü elektronik ortam(internet, sosyal ağlar, sms v.b) ya da sözlü olarak hakarette bulunmak.

 

d) Ödül ve burslarının kesilmesi ile verilmiş ödülün geri alınması,

1. Doping yapmak (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptığının tespit edilmesi gerekir)

2. Şike yapmak (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tespit edilmesi gerekir) cezalarından biri verilir.

 

Madde 8 – Antrenörlerden Beklenen Davranışlar

1. Sporcularını, İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü kurallarına uygun yetiştirip, takip ve kontrol etmeleri,

2. Sporcularına daima örnek davranışlar sergilemeleri,

3. Türk sporu ve İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü’ne yararlı araştırma ve yayın

faaliyetlerinde bulunmaları,

4. İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü amaç ve kurallarına uygun davranmaları ve

çalıştırdıkları sporcuların da aynı amaç ve kurallar çerçevesinde yarışmalarını sağlamaları,

5. Sporcularının performanslarını en üst seviyeye çıkarmak için etik kurallar çerçevesinde spor biliminin bütün olanaklarından yaralanmaları,

6. Branşının ulusal ve uluslararası kurallarını bilmeleri, uygulamaları ve çalıştırdıkları sporcuların da kuralları bilmelerini ve bu kurallara uygun yarışmalarını sağlamaları,

7. Antrenörlük bilgilerini geliştirmek amacıyla her türlü yayın ve yenilikleri takip etmeleri,

8. Sporda centilmenlik kuralları çerçevesinde davranmaları ve çalıştırdıkları sporcuların da bu kurallara uygun çalışmalarını ve yarışmalarını sağlamaları,

9. Başarılı olmak uğruna yasal olmayan yollara başvurmamaları ve sporcuya zarar verecek doping maddeleri kullanımına kesinlikle izin vermemeleri,

10. Kulüp yöneticisi, idarecisi, antrenör, veli, üye ve sporcularıyla iyi ilişkiler kurmaları,

11. Kulüp tesis ve malzemelerinin uygun ve yerinde kullanılmasını sağlamaları, istenir.

 

Madde 9 – Antrenörlerin disiplin yönetmeliğine uygun olmayan davranışları ve sonrasında uygulanacak Cezalar Disiplin cezaları ve Davranışlar

Antrenörlere, kusurlu veya cezayı gerektiren davranışlarının niteliklerine göre;

 

a) İhtar,

1.Branşın ulusal ve uluslararası kurallarını bilmemek ve uygulamamak

2.Sporcularını İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü kurallarına uygun yetiştirmemek, takip ve kontrol etmemek,

3.Sporda centilmenlik kuralları çerçevesinde davranmamak,

4.Sporcularına örnek davranış göstermemek,

5. İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü amaç ve kurallarına uygun davranmamak,

6. Diğer antrenörlere, sporculara, kulüp çalışanlarına ve hakemlere kaba ve saygısız davranmak,

7. Kulübe ait malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek,

b) Yarışmadan men cezası,

1. Doping yaptırmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptırdığının tesbit edilmesi)

2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tesbit edilmesi gerekir)

3. Yarışmalarda spor ahlakına uymayan davranışlarda bulunmak,

 

c) Kulüp antrenörlüğünün dondurulması,

1. Doping yaptırmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptırdığının tesbit edilmesi)

2. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tesbit edilmesi gerekir)

3. Rakip antrenörlere, sporculara ve kulüp çalışanlarına ve hakemlere fiili saldırıda bulunmak.

 

d) Ödül ve burslarının kesilmesi ile verilmiş ödülün geri alınması,

1. Doping yaptırmak, (Kulüp veya WADA yetkilileri tarafından doping yaptırdığının tesbit edilmesi)

3. Şike yapmak. (Şike yaptığının kulüp disiplin kurulu tarafından tesbit edilmesi gerekir) cezalarından biri verilir.

Ceza Takdirinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Uygulama ile İlgili Esaslar.

Ceza takdirinde dikkat edilecek hususlar

 

Madde 10 — Disiplin cezaları takdir edilirken;

a) Kişisel özellikler,

b) Yaş,

c) Davranışın niteliği, önemi ve ne gibi şartlar altında yapıldığı,

d) Davranışın yapıldığı zamanki psikolojik durum,

e) Aynı sezon içinde daha önce ceza alınıp alınmadığı,

f) Antrenörün ve Sporcunun tüm kişiliği değil, yalnız söz konusu davranışının odak noktası yapılması gerektiği, gibi hususlar göz önünde bulundurulur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kulüp Disiplin Kurulunun Kuruluşu, Görevleri ve Çalışma Usulü

Kulüp Disiplin Kurulunun kuruluşu

Madde 11 - İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü  disiplin kurulu yönetim kurulunun üyler arasından belirleyeceği bir başkan bir başkan yardımcısı, iki üye ve baş antrenör olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur. Disiplin kurulunun görev süresi yönetim kurulu ile aynıdır. Her genel kurul sonucunda oluşacak yeni yönetim disiplin kurulunu da belirler.

 

Disiplin Kurulunun Çalışma Usulleri

Madde 12 –Disiplin kurulunun başkanı “yönetim kurulunca belirlenen bir üye”, başkan yardımcısı “yönetim kurulundan bir üye” ve en genç üye raportördür. Disiplin kurulu , konunun kendilerine intikal ettiği takip eden bir hafta içersinde başkanın çağrısı üzerine toplanır. Başkanın katılmaması durumunda “başkan yardımcısı” kurula başkanlık yapar. Toplantı gündemi Başkan tarafından düzenlenir. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Eşitlik halinde kurul başkanının tercihi belirleyicidir.

 

Olaya Doğrudan El Koyma

Madde 13 –“Başkan”, cezaya ilişkin olayları bir ay içinde haber vermeyenler ile, soruşturmayı sebepsiz geciktirenler hakkında tahkikat yaptırır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü Disiplin Kurulunun Görevleri

Madde 14 — Spor Kulübü disiplin kurulu, sporcuların disiplini hakkında görüşmeler yapar ve kararlar alır.

Kulüp disiplin kurulu;

a) Disipline aykırı davranışların nedenlerini inceler ve bunların ortadan kaldırılma yollarını arar.

b) Disiplin kurallarına uymayan sporcuların yetiştiği çevre ve ailesi hakkında bilgi toplar, eğilimlerini, alışkanlıklarını inceler, bu amaçla öğrenci olan sporcuların okullarının rehberlik servisinden yararlanarak ve iş birliği yapmak için gerekli kararları alır.

c) Her sene başında toplanarak disiplin işleri bakımından kulübün genel durumunu gözden geçirir ve alınması gerekli tedbirleri belirler.

 

Toplantıya çağrı

Madde 15 — Disiplin kurulu, kurul başkanının çağrısı ile toplanır. Disiplin kurulu gerektiğinde bilgi almak üzere teknik direktör veya antrenörleri toplantıya çağırabilir.

 

Toplantı ve oy çoğunluğu

Madde 16 — Disiplin kurulu, asıl üyelerin ekseriyeti ile toplanır ve çoğunlukla karar verir. Disiplin kurulu, kurula iletilen disiplin olaylarına bakmak ve sonuca bağlamak zorundadır. Üyeler çekimser oy kullanamazlar. Asıl üyeler dışında toplantıya çağrılanlar oy kullanamazlar. Kulüp başkanınca kabul edilebilecek bir özrü bulunmadıkça disiplin kurulu üyeleri kurula katılmaktan kaçınamazlar. Disiplin konusu davranıştan şikayetçi olan veya zarar gören üye kurula katılamaz.

 

Kurula sevk

Madde 17 — Bir disiplin olayının meydana geldiğini, gerek doğrudan ve gerekse ihbar veya şikayet üzerine anlaşılması halinde kulüp başkanı veya branş sorumlusu olayı disiplin kuruluna sevk eder. Disiplin kurulu, olayı kurula gelişinden en geç on gün içinde karara bağlar. Sürenin yetmemesi durumlarda, alınacak ara karar ve Kulüp başkanının onayı ile bu süre bir hafta daha uzatılabilir.

 

İfadelerin alınması ve delillerin toplanması

Madde 18 — Disiplin kuruluna sevk edilen sporcuların ve olayla ilgili tanıkların önce disiplin kurulu başkanı tarafından yazılı ifadeleri alınır. Olay sahada, topluluğun bulunduğu yerlerde cereyan etmişse bu topluluğun çoğunluğunun ifadesine başvurulur. Olayla ilgili bilgi ve belgeler

toplanıp bir dosya düzenlenerek disiplin kuruluna sunulur.

 

Kurula çağrılma ve savunma alınması

Madde 19 — Disiplin kuruluna verilen sporcuların kurul tarafından yazılı ve gerektiğinde sözlü olarak savunmaları alınır. Sözlü savunmalar tutanağa geçirilir. Çağrı duyurusu yazılı olarak ve imza karşılığında yapılır.

 

 

Kurula tekrar çağrılma

Madde 20 — Disiplin kurulu gerektiğinde, disiplin kuruluna verilen veya tanık olarak belirlenen sporcuları veya antrenörleri veya diğer yöneticileri dinlemek üzere kurula tekrar çağırır.

 

İfade ve savunma vermek istemeyenler

Madde 21 — İfade vermeyen, savunmada bulunmayan veya çağırıldığı halde gelmeyen sporcuların durumu bir tutanakla tespit edilir.

 

Cezaların takdiri

Madde 22 — Bir sporcuya ceza takdir edilirken; 10. maddede belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak disiplin kurulunca verilecek ceza arttırılıp azaltılabilir.

 

Kararların yazılması

Madde 23 — Kararlar gerekçeli olarak “Disiplin Kurulu Karar Defteri”ne yazılır  print edilerek bu deftere yapıştırılır, cezanın takdirinde esas alınan hususlar özetlenir, dayanılan yönetmelik maddeleri belirtilir ve karar bütün üyeler tarafından imzalanır. Karara katılmayan üye veya üyeler gerekçelerini yazarak imza ederler. Kararların yazdırılmasından, imzalatılıp Kulüp

Başkanına sunulmasından sonra, karar defterinin saklanmasından ve diğer yazışma işlerinden disiplin kurulu başkanı sorumludur.

 

Kararların uygulanması

Madde 24 — Disiplin kurulunca verilen cezalar kararların imzalanması ile sonuçlandırılır. Antrenöre, sporcuya ve velisine yazılı olarak duyurularak yürürlüğe konur.

 

Kararlara itiraz

Madde 25 — Karar sonucuna itirazı olan, kararın tebliğ tarihinden bir hafta içerisinde kulüp başkanlığına yazılı olarak başvurur. Kulüp başkanı karara katılıyorsa 15 gün içerisinde bu kararını bildirir; kararı uygun bulmazsa , kendi görüş ve tekliflerini de ekleyerek dosyayı görüşülmek ve karara bağlanmak üzere en geç on beş iş günü içinde kulüp yönetim kuruluna gönderir.

 

Kulüp yönetim kuruluna gönderme

Madde 26 — Yönetim Kuruluna gönderilen kararlar bir ay içerisinde incelenip sonuçlandırılır ve ilgililere duyurulur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük-Yürütme

Madde 27 — Yürürlük Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 28 — Yürütme Bu Yönetmelik hükümlerini İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü Başkanı yürütür

 

***   Tüm Hakları Saklıdır   ***   İskenderun Yüzme İhtisas Kulübü   ***   0 532 513 87 06    ***   info@iskenderunyuzme.com   ***